Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine oplysninger for at kunne tilbyde gratis undervisningsforløb for 4.-7. klasser med særligt fokus på byggebranchen.

Vi behandler i forbindelse med booking af besøg kontaktinformationer på klassens lærer i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse samt navnet på skolen og antallet af elever.
Behandlingen er lovlig, jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet det er i vores interesse at indsamle og opbevare oplysninger for at kunne gennemføre undervisningsforløbet.
Vi opbevarer dine oplysninger i tolv måneder, hvorefter de anonymiseres.

Der er en aftale om fælles dataansvar med Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed i forbindelse med planlægningen af besøg af skoleklasser for projektperioden.

Vi deler dine oplysninger med Rambøll med henblik på efterfølgende evaluering.

Du har ret til at anmode DI og Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du har også ret til at anmode om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få dine data med. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for os samt at klage til Datatilsynet.
Du kan kontakte DI på denne adresse:
DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, telefon 3377 3377 eller e-mail persondata@di.dk.